onaardig

Scheldwoorden? Dat is wel grof. Wie vraagt: ‘Wat is dat nou weer voor een kletspraat?’ klinkt ook onaardig.

Zet in volgorde van ‘gaat wel’ naar superonaardig:
gezemel, geleuter, gebazel, gekeuvel, geklets, kletspraat, zotteklap, geslijm, prietpraat, gefiep, gebabbel, gezeur, gehakketak, geëmmer, geneuzel, gezaag, getetter, gebrom, gemopper, gefluister.