Tag Archives: tweeklank

Het bijzondere van ei en ui

een ui

Soms gaan twee klinkers in elkaar over:

Ui waar je ogen van gaan tranen klinkt als AH + UU

of ei van de kip klinkt als EH + IE

Hoever doe jij je mond open? Zeg  eens  ui, ei, au.. Maak een filmpje van je mond. Wat gebeurt er precies?

Ken jij iemand uit Den Haag? Vraag of je een filmpje mag maken als zij ui, ei, au zeggen. Zie of hoor je verschil?

Of kom je zelf uit Den Haag? Vraag of iemand van buiten de stad ui, ei, au wil zeggen en filmen voor jou. Zie of hoor je verschil?

Tweeklanken maken het Nederlands heel speciaal. Twee klinkers vormen één klank. Dat is anders dan U-È-U-È-U-È-U-È U-È-U-È-U-È-Daarmee doen kinderen een sirene na.

Wat gebeurt er bij die sireneklank met je lippen?
ei van voedingswaardentabel