Tag Archives: klinkers

het allerlangste alfabet

beatbox klanken in letters

Het allerlangste alfabet van de wereld is het IPA = International Phonetic Association. Hierboven staan de ‘letters’ voor klinkers. Kan je nagaan hoeveel ‘letters’ er bestaan voor de medeklinkers.

Welke vind jij het leukste?

Eigenlijk zijn dit geen echte letters. Het zijn klanktekens. Deze IPA-tekens zijn bedoeld voor spreektaal. De Nederlandse letter E krijgt bijvoorbeeld drie IPA-tekens. Want het Nederlands heeft drie E klanken.  Probeer maar of je ze kunt vinden in het plaatje hierboven:

  1. De e van DE heeft een teken dat eruit ziet als een omgekeerde ‘e,’
  2. De è van HET heeft een teken dat eruit ziet als een omgekeerde 3
  3. De é van TEEN ziet het eruit als een gewone letter ‘e’