Tag Archives: uitroepen

praten met je handen

In elke taal maken mensen gebaren. Ze praten met hun handen. Ze tekenen in de lucht. Ze trekken er gezichten bij. Soms groeien zo vaste gebaren.
Buurvrouw Greet de Koter sprak over stiekem gedoe. Mannen spuugden op de grond. En vrouwen sloegen hun hand voor hun mond. Ze riepen ook nog ‘Ohh wat een schande!’
Die gebaren en dat spugen hoorden bij de schok. Ze schrokken.

Praten met je handen en praten met gebaren. Wat is het verschil? Weet jij het?

sorry

Antwoord: Gebaren uit de doventaal staan voor begrippen. Net als woorden. Want woorden  drukken ook begrippen uit.

Terwijl gebaren bij uitroepen vooral emoties uitdrukken. Net zoals kreten geven ze ook gevoelens weer. Oh ik schik. Ah dat snap ik.

Uit Hoofdstuk 13: Beste Olmcopers

oooh roepende groep mensen waarvan één op de grond spuugt

Diet schrijft achter haar naam: klontjessoep . Het is waar, we hebben niet alle klontjes eruit gekregen met die stokbroodstok.
Maar de vrouw naast Diet snuift:
‘Je kunt toch moeilijk anders beweren over je eigen soep.’
Denkt ze nou echt dat Diet die soep zelf heeft gekookt?
Een vrouw knikt heftig met haar grijze krullen.
‘Dat steunt haar eigen goeie doel. Zo gaat dat tegenwoordig.’
Diet lepelt kalm verder en lacht de dames nog eens toe.

Tot nu toe, willen alleen brommerjongens soep kopen. Maar de toespraak van buurvrouw Greet brengt daar verandering in. Als ze de microfoon vraagt, kijkt ze gretiger dan ooit.

‘Beste Olmcopers. Deze week had ons dorp vier bijzondere kinderen te gast. Ze kwamen uit alle hoeken van het land logeren bij onze dorpsgenoten Hom en Diet. Zoals u allemaal weet, wer?’ De buurvrouw staat met haar hand in haar zij en lacht naar Diet.
‘Wat u niet weet, weet ik als buurvrouw van Hom en Diet wel. Deze groep kinderen heeft de hele week stiekem lopen doen.’ Ze kijkt langs alle negen hoekenvan de muziektent het plein over. De oudere mannen mompelen en spugen op de grond. Een paar moeders roepen: ‘Ooh!’ Ze weten niet wat ze daarvan moeten denken.

Dan praat Greet verder: ‘In het grootste geheim werkte dit slimme stel namelijk aan een plan om Hom en Diet te verrassen.’
Bij het laatste woord gaat er een golf van gefluister door de mensenmassa.

( pagina 108 )

de shizzles!

beatbox2

Maak een enquête

Sam vindt het met de G-kracht club helemaal de shizzles.  Wat zou jij zeggen?

Neem iets bijzonders mee naar school. Ga iedereen langs. Schrijf op welk woord je hoort als je het laat zien. Super, cool, of ?

Welk woord komt het vaakste voor? Is er iets opvallends aan deze woorden?

vet mager

Vet gaaf appt Lars. Dat betekent natuurlijk niet echt ´vet.´  Vet gaaf is gewoon ‘heel erg’ gaaf.  Zo hoor je soms ‘vet mager’ of ‘onwijs slim,’  ´echt nep´ of ´best slecht.´ Maak deze lijst met woordparen langer.

Tip: check of de twee woorden echt het tegenovergestelde van elkaar zijn. Gewoon raar dus.