Tag Archives: gebaren

kinderen en gebarentaal

Dertig miljoen mensen zijn doofstom geboren. Deze mensen
begrijpen elkaar door gebarentaal. Dat zijn afgesproken gebaren.

kinderen en gebarentaal wycliffe.org
 
Franse gebarentaal is anders dan Nederlandse. Er zijn 400 verschillende gebarentalen. Wijs je weleens naar je voorhoofd? Zo van ‘Jij bent gek!’ In Frankrijk betekent dit gebaar: ‘Jij bent slim!’ En in Nederland zeggen wij ‘Koppie, koppie!’ Dan draaien we met een vinger tegen onze slaap. In Frankrijk betekent dat: ‘Dwaas die je bent!’

Logisch dus dat elke taal een andere gebarentaal heeft. Doofstomme mensen zouden  kwaad kunnen worden. Bijvoorbeeld  als een Fransman wil gebaren dat ze slim zijn. Of ze kregen misschien wel een dreun. Bijvoorbeeld als ze op vakantie tegen iemand gebaren: ‘Dat is koppie-koppie!’ in Frankrijk.

Kijk hier hoe Nederlandse gebarentaal eruit ziet:

youtube.com/watch?v=JdhMp3HpQuY

praten met je handen

In elke taal maken mensen gebaren. Ze praten met hun handen. Ze tekenen in de lucht. Ze trekken er gezichten bij. Soms groeien zo vaste gebaren.
Buurvrouw Greet de Koter sprak over stiekem gedoe. Mannen spuugden op de grond. En vrouwen sloegen hun hand voor hun mond. Ze riepen ook nog ‘Ohh wat een schande!’
Die gebaren en dat spugen hoorden bij de schok. Ze schrokken.

Praten met je handen en praten met gebaren. Wat is het verschil? Weet jij het?

sorry

Antwoord: Gebaren uit de doventaal staan voor begrippen. Net als woorden. Want woorden  drukken ook begrippen uit.

Terwijl gebaren bij uitroepen vooral emoties uitdrukken. Net zoals kreten geven ze ook gevoelens weer. Oh ik schik. Ah dat snap ik.