kinderen en gebarentaal

Dertig miljoen mensen zijn doofstom geboren. Deze mensen
begrijpen elkaar door gebarentaal. Dat zijn afgesproken gebaren.

kinderen en gebarentaal wycliffe.org
 
Franse gebarentaal is anders dan Nederlandse. Er zijn 400 verschillende gebarentalen. Wijs je weleens naar je voorhoofd? Zo van ‘Jij bent gek!’ In Frankrijk betekent dit gebaar: ‘Jij bent slim!’ En in Nederland zeggen wij ‘Koppie, koppie!’ Dan draaien we met een vinger tegen onze slaap. In Frankrijk betekent dat: ‘Dwaas die je bent!’

Logisch dus dat elke taal een andere gebarentaal heeft. Doofstomme mensen zouden  kwaad kunnen worden. Bijvoorbeeld  als een Fransman wil gebaren dat ze slim zijn. Of ze kregen misschien wel een dreun. Bijvoorbeeld als ze op vakantie tegen iemand gebaren: ‘Dat is koppie-koppie!’ in Frankrijk.

Kijk hier hoe Nederlandse gebarentaal eruit ziet:

youtube.com/watch?v=JdhMp3HpQuY