All posts by taej1

Disclaimer

Claertje Frieke-Kappers verleent u hierbij toegang tot taalalseenjas.nl en publiceert op genoemde website teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden, ter stimulering van (taal)creativiteit.

Claertje Frieke-Kappers behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Claertje Frieke-Kappers spant zich in om de inhoud van taalalseenjas.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op taalalseenjas.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Claertje Frieke-Kappers.

Voor op taalalseenjas.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Claertje Frieke-Kappers nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Claertje Frieke-Kappers en haar licentiegevers.

De inhoud van taalalseenjas.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GelijkDelen-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens met hulp van de ICTRecht-disclaimergenerator tot stand gekomen.

Geschiedenis van het Nederlands

Er zijn van die woorden die je heel vaak hoort. Die klinken dan heel gewoon. Maar zijn ze dat ook?
Kijk eens goed naar deze vormen van het werkwoord zijn:
Wij zijn, hij is, ik ben, hij was, zij is geweest.
Het lijken wel drie verschillende werkwoorden!
Wat mensen het vaakst gebruiken, veranderen ze het eerst.
Anders zouden we nu misschien wel zeggen:
ik ben, jij bent, hij bent, wij bennen, jullie bennen, zij bennen,.
Of: Ik zis, jij zist, hij zist, wij zijn, jullie zijn, zij zijn.
Of: Ik wees, jij weest, zij weest, wij wezen, jullie wezen en zij wezen.

Maar je hoort vast weleens: En nou stil wezen jij!

femelarij

Een dame in de achtbaan hoort een stem door de luidspreker. Ze roept: Eufemistische femelarij. Dat betekent vaag gewauwel om iets goed te praten. Nederlandse woorden voor vervelend gepraat zijn: gewauwel, gezemel, geleuter, gebazel, gekeuvel, geklets, kletspraat, zotteklap, geslijm, prietpraat, gefiep, gebabbel, gezeur etc. Het is wel beledigend om zo’n woord te gebruiken.
stripgeluid

Weet je?

Weet je wat ik heb gemerkt? Voor gênante zaken gebruiken mensen liever dure woorden. Dan klinkt het beter.

Hom noemen ze niet: ´blinde´ maar: ‘visueel beperkt persoon.’ Dat vinden veel mensen minder zielig klinken. Maar Hom weet dan dus meteen hoe die mensen denken. Dat hij gênant is voor die mensen.

De ‘schoonmaakster’ op Diets werk heet een ‘interieurverzorgster.’ Ik vind het vaag.

Maar mooipraterij is soms wel handig, bijvoorbeeld als ik iets kwijt ben. Als mama dan vraagt: ‘Waar is je turnpakje gebleven?’
Dan zeg ik dus niet: ‘O nee he, dat ben ik kwijt!’
Dan zeg ik: ‘Dat eh, heb ik nog niet opgespoord …’

rug
(En dit is Kelly zonder turnpakje, met een geschminkte rug.)

plee

Voordat je wc’s kon doortrekken, stond de poepemmer in de kast. Die kast noemden ze closet. Superblij waren ze met de uitvinding van een waterspoelsysteem! Trots noemden ze hun ‘poepdoos met waterspoeling’ een Water Closet.

Maar op een dag was ‘waterspoeling’ een vies woord. Je dacht meteen aan je bezigheden op de poepdoos. Daarom verzonnen mensen de afkorting WC. En toen dat vies klonk toilet. En weet je dat mensen van adel het hebben over de plee?

onaardig

Scheldwoorden? Dat is wel grof. Wie vraagt: ‘Wat is dat nou weer voor een kletspraat?’ klinkt ook onaardig.

Zet in volgorde van ‘gaat wel’ naar superonaardig:
gezemel, geleuter, gebazel, gekeuvel, geklets, kletspraat, zotteklap, geslijm, prietpraat, gefiep, gebabbel, gezeur, gehakketak, geëmmer, geneuzel, gezaag, getetter, gebrom, gemopper, gefluister.

Engels ontbijt

TIP VOOR SUCCES:

2E WOORD LAAG EN DAN MET JE STEM OMHOOG.

Wat is het toppunt van een Engels ontbijtje?
Ei, boter, worst.

En wat vindt Katinka erger dan jam op haar brood?
Jam? Jammer Jamst!
(Katinka vindt niets erger dan jam op brood).

Hartig ontbijt? Van eetbaar naar ergst:
Ham, komkommer, tuinkers

Hoe noem je het machtigste staatshoofd?
Koning, keizer, vorst.

Wat is Top 1 onder alle feestdagen?
Pasen, Pinkster, Kerst

Verzin zelf een grap en mail hem naar Carlijn@Taalalseenjas.nl.

Of schrijf je mop op dit invulformulier.

De leukste grap van de week komt op de site.

malste

Ober tegen een gast: ‘Heeft u al een keuze kunnen maken?’
Gast: ‘Ja, het malste vlees voor mij graag.’
Ober: ‘Zal ik dan een biefstukje doen voor meneer?’
Gast zegt verbaasd: ‘Nee. Biefstuk? Maar dat is toch niet mal! Heeft u niks mallers?’
Ober: Pardon?
Gast: ‘Ik wil graag het malste dat u heeft, maller dan mal zal ik maar zeggen!’
Ober (luid): ‘U krijgt de zwezerik*!’

*zwezerik is een wit dedderig stuk runderborst

nep overtreffers

De ‘onderste’ kan je zeggen. En ‘onder’ ook. Maar wat is on? Ik weet het niet. Kelly zegt het voor de grap als ik mijn sokken weer eens kwijt ben:
‘Nee niet in de onderste la, en niet eronder, ze liggen gewoon on.’
En als ik ze dan nog niet heb, roept ze: ‘Kijk eens bovener.’ Dat is natuurlijk om mij gek te krijgen.

Kelly’s moeder verstopt de koekjes bovenop de kast. Maar boven de bovenste plank staat soms niets. Dan zijn de koekjes op en blijven de kleuters zeuren: ‘Mama kijk eens bovener!’ Daar heeft Kelly dat woord van overgenomen. Zo groeit familietaal.

Hom en Diet gebruiken soms een heel oud rijtje. Aan top staat naast en dan komt ‘nader’ en onderaan ‘na,’ volgens Hom. Kelly en ik hebben het nog nooit gehoord. Diet zegt dat je het over mensen kan zeggen:
‘Hom staat me het naast.
Iris staat me na (aan het hart). Maar dat is maar een hond.
Daarom staat Carlijn me nader.’

Nou ik vind buitenlands klinken. Belgisch ofzo.
Net als ‘Ik zie je graag.’ Want dan bedoelen ze: Ik hou van je. Dat weet Kelly dan weer van een Belgische jongen op de camping.

vaakste

Woorden die je het vaakste gebruikt, klinken gewoon maar zijn ze dat ook?
Kijk eens goed naar:
Wij zijn, hij is, ik ben, hij was, zij is geweest.
Het lijken wel drie verschillende werkwoorden!
Wat mensen het vaakst gebruiken, veranderen ze het eerst.
Anders zouden we nu misschien wel zeggen:
ik ben, jij bent, hij bent, wij bennen, jullie bennen, zij bennen,.
Of: Ik zis, jij zist, hij zist, wij zijn, jullie zijn, zij zijn.
Of: Ik wees, jij weest, zij weest, wij wezen, jullie wezen en zij wezen.

Maar je hoort vast weleens: En nou stil wezen jij!

second life

Dit rijtje van sup heb je misschien al gezien:

Wat klinkt logischer dan goed? Maak het rijtje af: best, beter en ?
Wat klinkt logischer dan veel? Maak af meest, meer en ?
Wat klinkt logischer dan weinig? Maak af minst, minder?
Wat klinkt logischer dan vroeg? Maak af eerst, eerder en ?
Wat klinkt logischer dan graag? Maak af naar liefst, liever en ?
Heb je de rijtjes afgemaakt met onzinwoorden? Of staat er soms opeens een woord dat je wel kent?

Vraag: Soms groeit een taal en krijgt een woord opeens een tweede leven. Welke woorden in het rijtje van Sup hebben zo’n tweede leven gekregen? Antwoord: min, eer en lief.

Kijk maar naar deze keukentafelgesprekken:

Twee middeleeuwers zijn chagrijnig:

Roeland: ‘k Heb een ei gebakken, maar het zout is op, da´s pech gehad.
Beatrijs: Een ei zonder zout, dat is min. (tekortschietend)
Roeland: Tja, als je eer ontbijt, zit je soms zonder zout. (vroeg)
Beatrijs: Ach jij bent me lief, liever dan een ei met zout. (veel waard)

Twee 21e eeuwers aan de keukentafel:

Trix: Was boodschappen halen je soms te min gisteren? (te minderwaardig).
Roef: Klaag niet zo, eer ik in de winkel ben, heb je dat ei al op. (voordat)
Trix: Zout is me lief, maar ‘k heb net zo lief peper op m’n ei! (graag)

oude woorden

De rode woorden bij de keukentafelgesprekken net zijn Middeleeuws. Eer schreven Middeleeuwers als air. Het bestaat niet meer. Maar nog wel in het Engelse early ‘vroeg’. Bij ons is het een tweede leven begonnen. Het betekent niet meer ´vroeg´ maar ´voordat.´
Lucky Luke zegt: Eer ik m’n pistool pak, schiet ik raak.

Iets ´min´ noemen kan als het tegenvalt. Dat hoor je alleen in dialect. Mensen zeggen het verder haast nooit zonder ‘te’ ervoor. Meestal hoor je dat iets hen ‘te min’ is. Maar dat betekent dat het minderwaardig is. Ook min kreeg dus een nieuwe betekenis.
Oma’s zeggen weleens tegen een chauffeur: ‘Mijn leven is me lief (Stop met dat racen! Ik ben niet levensmoe!)’ Verder hoor je het nooit. Vaak hoor je moeders dingen zeggen als ik heb net zo lief dat je gaat fietsen.
Als ze dat zeggen, hebben ze het niet over net zo zoet gaan fietsen.
Ook min kreeg een nieuwe betekenis.

Met ‘net zo lief’ bedoelen mensen ´net zo graag.´ Lief betekent niet langer ´waardevol.´ Daarvoor is het te lievig gaan klinken.

letters

Probeer welke levende letters je kan maken met vrienden. Mail foto’s naar Carlijn@taalalseenjas.nl. De mooiste inzendingen worden geplaatst.

Wist je dat het Nederlands vroeger 27 letters had? Nu hebben we er 26 maar toen hadden we ook een letter D voor de ‘th’. Die maakte je net als in het Engels met je tong tegen je tanden en hij klonk ook net als in het Engelse de ‘the.’ Vader was FaDar. Hij zag eruit als een d met een kromme steel.