Arabische skeletwoorden

Wat zie jij aan dit rijtje uit het Arabisch=

kitab boek

kitaba het schrift

maktaba boekhandel

kataba schrijver

maktum brief

Wat zie je in het hele rijtje steeds terug?

Arabische woorden hebben een skelet van medeklinkers. Dat skelet komt terug in woorden uit dezelfde betekenisgroep. KT(B) is Arabisch voor ‘het geschrevene’ (wat ook maar).

Als een Arabier wil aangeven wat voor geschrevens ze bedoelt, maakt ze een woord van KT(B).

bureau_geheimschrift

Vroeger schreven ze alleen medeklinkers in het Arabisch en Hebreeuws. Dat was genoeg. Dan snapte iedereen meteen: Oh een boek. Of Oh een schrijver. Dat bleek uit de zin.

Mr n ht Ndrlnds s dt nt z mkklk t bgrpn.

Maar in het Nederlands is dat niet zo makkelijk te begrijpen.