De slaperige ijsbeer

Vertaal het volgende sms’verhaaltje (tip: ZZZ is een geluid, zoals in een strip)

Een ijsbeer heeft een z8e v8 in de n8, had je dat ged8?

Met L=T vangt hij een v=

En geeuwt: KG ZZZ

 

DE VERTALING IS:

Een ijsbeer heeft een zachte vacht in de nacht, had je dat gedacht?

Met list vangt hij een vis.

En geeuwt: ‘k Ga slapen.’