menu du jour

Eet je weleens in een restaurant ? Zo’n eethuis met een Franse naam. Vaak zie je erallemaal Franse woorden.

Je kent misschien menu du jour uit restaurants? Neem eens een schrift mee naar een restaurant.  Welke woorden horen bij elkaar? Vraag iemand wat de woorden betekenen in het Nederlands.

Bijvoorbeeld de drie woorden menu du jour = één woord in het Nederlands ‘dagmenu’

Zie je er nog meer? Welk woordje gebruiken de Fransen vaak tussen twee woorden die bij elkaar horen? Als je op ballet zit weet je vast nog wel meer voorbeelden. Denk aan pas de deux = ‘liefdesdans’
carlijn_schrijft