oude woorden

De rode woorden bij de keukentafelgesprekken net zijn Middeleeuws. Eer schreven Middeleeuwers als air. Het bestaat niet meer. Maar nog wel in het Engelse early ‘vroeg’. Bij ons is het een tweede leven begonnen. Het betekent niet meer ´vroeg´ maar ´voordat.´
Lucky Luke zegt: Eer ik m’n pistool pak, schiet ik raak.

Iets ´min´ noemen kan als het tegenvalt. Dat hoor je alleen in dialect. Mensen zeggen het verder haast nooit zonder ‘te’ ervoor. Meestal hoor je dat iets hen ‘te min’ is. Maar dat betekent dat het minderwaardig is. Ook min kreeg dus een nieuwe betekenis.
Oma’s zeggen weleens tegen een chauffeur: ‘Mijn leven is me lief (Stop met dat racen! Ik ben niet levensmoe!)’ Verder hoor je het nooit. Vaak hoor je moeders dingen zeggen als ik heb net zo lief dat je gaat fietsen.
Als ze dat zeggen, hebben ze het niet over net zo zoet gaan fietsen.
Ook min kreeg een nieuwe betekenis.

Met ‘net zo lief’ bedoelen mensen ´net zo graag.´ Lief betekent niet langer ´waardevol.´ Daarvoor is het te lievig gaan klinken.