second life

Dit rijtje van sup heb je misschien al gezien:

Wat klinkt logischer dan goed? Maak het rijtje af: best, beter en ?
Wat klinkt logischer dan veel? Maak af meest, meer en ?
Wat klinkt logischer dan weinig? Maak af minst, minder?
Wat klinkt logischer dan vroeg? Maak af eerst, eerder en ?
Wat klinkt logischer dan graag? Maak af naar liefst, liever en ?
Heb je de rijtjes afgemaakt met onzinwoorden? Of staat er soms opeens een woord dat je wel kent?

Vraag: Soms groeit een taal en krijgt een woord opeens een tweede leven. Welke woorden in het rijtje van Sup hebben zo’n tweede leven gekregen? Antwoord: min, eer en lief.

Kijk maar naar deze keukentafelgesprekken:

Twee middeleeuwers zijn chagrijnig:

Roeland: ‘k Heb een ei gebakken, maar het zout is op, da´s pech gehad.
Beatrijs: Een ei zonder zout, dat is min. (tekortschietend)
Roeland: Tja, als je eer ontbijt, zit je soms zonder zout. (vroeg)
Beatrijs: Ach jij bent me lief, liever dan een ei met zout. (veel waard)

Twee 21e eeuwers aan de keukentafel:

Trix: Was boodschappen halen je soms te min gisteren? (te minderwaardig).
Roef: Klaag niet zo, eer ik in de winkel ben, heb je dat ei al op. (voordat)
Trix: Zout is me lief, maar ‘k heb net zo lief peper op m’n ei! (graag)